De 5 trin i den optimale vandpleje i din Swimmingpool

De enkelte trin i den optimale pleje af bassinvandet kalder vi „plejetrin“. 
 1. plejetrin: pH-regulering 

PH­værdien er den måleværdi der viser svømmebassin­vandets „karakter“. En pH­værdi, der er for høj betyder, at vandet er aggressivt mod huden. Derudover kan de øvrige plejeforanstaltninger kun opnå en delvis virkning. Dertil kommer kalk­udfældninger, øget klorforbrug og at flokkuleringen ikke virker. Hvis pH­værdien er for høj, betegnes vandet som „alka­lisk“. En pH­værdi, der er for lav, kan på den anden side forårsage korrosioner på de dyre svømmebadsarmaturer. Vandet reagerer surt. Den ideelle pH­værdi ligger mellem 7,0 og 7,4. 

2. plejetrin: vanddesinfektion 
Desinfektion af bassinvandet betyder tilintetgørelse af kim, der kan udgøre en risiko for de badende. De kvalitative desin­fektionsmidler fra BAYROL sikrer på en enkel måde – ved forskriftsmæssig og regelmæssig anvendelse – den højst mulige beskyttelse mod bakterier, svampe og andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer. 

Til den problemløse desinfektion kan kunderne – alt efter behov – vælge mellem flere muligheder - Klor, Aktiv Ilt og Bromin. 
Fordele aktiv ilt: 
-mærkbart behagelig vandkvalitet 
-lugtneutral ingen irritation af hud og øjne blid mod huden, udtørrer ikke hud og hår fri for tungmetaller 

Fordele klor: 
-ekstra effektivt 
-meget pålidelig ved høje temperaturer og kraftig tilsmudsning 
-fastklorprodukter uden at efterlade rester og har ingen indflydelse på pH­værdien 

Fordele Bromin:
-lugtneutral ingen irritation 
-skåner hud og øjne
-desinfektionssikkerhed i kraft af større pH værdi tolerance

3. plejetrin: algeforebyggelse 
Alger er vegetabilske mikroorganismer, der tjener som næring for bakterier. For at være sikker på, at svømmebassinet er helt hygiejnisk, er det derfor vigtigt, at man holder vand og flader frie for alger. Klor er ikke altid nok til at forhindre algevækst, da alger kan udvikle klorresistens. Især i friluftsbassiner er det nødvendigt med ekstra forholdsregler til algeforebyggelse eller – bekæmpelse. Til dette formål tilbyder BAYROL særlige algebeskyttelsemidler. 

4. plejetrin: flokkulering 
Filtreringen tjener til bekæmpelse af forplumrende stoffer. Et filter kan imidlertid kun holde partikler af en bestemt stør­relse tilbage. Finere partikler kan ikke filtreres uden ekstra forholdsregler. For sandfiltrenes vedkommende kan forplum­ringsstoffer holdes tilbage ved et kunstgreb, den såkaldte flokkulering. Specielt til flokkulering i private svømmebassiner har vi udviklet flokkuleringsmiddelpatronerne. Det er patroner, der indeholder flokkuleringsmidler i koncentreret, langsomt opløselig form. Patronerne skal ganske simpelt lægges i skimmeren efter returskylningen, hvor de kontinuerligt over flere dage afgiver flokkuleringsmiddel til vandet foran sandfiltret. På den måde opnår man en langt bedre virkning end med den manuelle tilsætning af traditionelle flokkuleringsmidler, der kun danner flokke i et begrænset tidsrum. 

5. plejetrin: filterrengøring 
Selv om plejetrinene 1 til 4 udføres korrekt, vil vandet efter et stykke tid ofte være forplumret eller grønt igen, og forbru­get af desinfektionsmidler øges betydeligt. Den hypppigste årsag hertil, er kimbelagte eller stærkt forurenede filtre.Den patenterede FilterShock fra BAYROL desinficerer sandfilteranlæg pålideligt og fjerner det (organiske) snavs, der trods returskylning ligger tilbage i filtret. Dermed skabes der forudsætning for rent vand. 

Bestil Poolkemikalier til din Pool: KlorKlorfrit/Aktiv IltBrominpH-reguleringAlgemiddelFlokmiddel