Brændeovnens ydelse 

 

Hvor hurtigt kan vand opvarmes, er et spørgsmål, vi ofte får. 

 
At øge temperaturen med et vist antal grader i en vis tid kræver lidt energi (kWh). Formlen for Energi = Strøm (kW) x Tid (i timer h). Den teoretiske energi, der kræves for at opvarme 1.000 liter vand 10 grader på en time, er 12 kWh. Den krævede effekt er derfor 12 kW. 

 
Når man taler om effekt, fx for en brændeovn, er dette angivet som nominel effekt, hvilket er den teoretiske maksimale effekt.  I praksis kan den være lavere. Til sammenligning kan en vindmølle have fx 1 MW i nominel effekt, mens den gennemsnitlige effekt kan være 0,2 MW, og når der ikke er nok vind, vil effekten være 0 MW. 
 

Designet af brændeovnen er en vigtig faktor for, hvordan energien udnyttes. Der findes store ovne, der fortærer brænde, men en stor del af den energi, der genereres, går lige ind og ud af skorstenen. Stor nominel effekt, men dårligt energiforbrug, udtrykkes også i ringe effektivitet. Omvendt er der små ovne, der med en meget mindre mængde træ giver et stort energiforbrug. Med en god konstruktion øges effektiviteten markant, og i stedet for at "fyre til kragerne" udnyttes energien i stedet til opvarmning af vandet. 

 

For at sikre en effektiv og sikker vandcirkulation gælder følgende regel: Indkommende vandrør skal anbringes så lavt som muligt, så det blandes med det koldere vand, og tilslutningen for det udgående vand, som løber ind i bndeovnen, bør være så langt som muligt fra det indkommende vand.   

 

I praksis findes der 4 forskellige hovedkategorier af brændeovne. 

 

 • Fritstående udvendige ovne, der overholder regelen for placering af vandrør. 

 • Udvendig ovn med selvcirkulation, der har større effekt og høj temperatur på det indkommende vand. 

 • Ovn placeret indvendig i kar. 

 • Frontmonteret ovn, der er "indbygget" i vildmarksbadet. 
   

Brændeovn type 1 (fx SpaDealers Vilpra Wood)  

 

Denne type brændeovn har også selvcirkulation, og konstruktionen af indløb og udløb i boblebadet betyder, at vandet opvarmes jævnt, hvilket betyder, at temperaturforskellene karret er meget små, og der kræves ingen omrøring. 

 

Fordele: 

 • Fritstående udvendig ovn med selvcirkulation 

 • Der er ingen risiko for at brænde sig på varmt vand 

 • Hele pladsen i vildmarksbadet kan bruges, også når ovnen er i brug 

 • Høj energieffektivitet (høj effektivitet) og dermed er du sikret et lavt brændeforbrug 

 • Du kan begynde opvarmning, når der bare er 15 cm. vand i karret 

 • Vandet får hurtigt den rigtige temperatur, hvilket forhindrer belægninger på ovnens indvendige sider 

 • Brændeovnen er let at flytte og tilslutte, da den kun vejer 26 kg. 

 

Ulemper: 

 

 • Dyrere end en brændeovn med ovnen placeret på indersiden 

 • Ovnen skal tømmes for vand, hvis der er fare for frysning 

 

 

Den blå farve repræsenterer det kolde vand, og den røde farve repræsenterer det varme vand. Pilene viser den teoretiske cirkulation ind og ud af ovnen og i vandet. 

 

Her tages vandet ind i brændeovnen fra bunden, og varmt vand går ind i kar under bænken via et specielt rør. Samtidigt som det varmere vand stiger opad, trækkes køligere vand fra bunden. Den effektive cirkulation betyder, at temperaturforskellen mellem det varme- og det kolde vand er maks. 6 °C, og der er ingen risiko for forbrændinger.  

 

Brændeovn type 1X (Ex Spadealers Pioneer)  

 

Samme princip som før. Forskellen er, at denne brændeovn er større og med højere effekt, og det gør det svært at placere ovnen så lavt, at vandet kan tages ind i kar under bænken på samme måde som for Brændeovn type 1. Det indkommende vand fra ovnen blandes ikke så effektivt, hvilket medfører relativt store temperaturforskelle i karret på forskellige vandniveauer. Men når du tager vand fra bunden til den modsatte side af, hvor den strømmer ud af ovnen, bliver temperaturforskellene hurtigt betydeligt mindre. 

 

 

 Fordele: 

 

 • Fritstående udvendig ovn med selvcirkulation  

 • Forholdsvis lille risiko for at brænde sig på varmt vand  

 • Hele pladsen i Vildmarksbadet kan bruges, også når ovnen er i brug 

 • Høj energieffektivitet (høj effektivitet) og dermed er du sikret et lavt forbrug af brænde 

 • Opvarmning kan begynde, efter at vandet er fyldt over det øverste rør, hvor vandet kommer ind 

 • Vandet får hurtigt den rigtige temperatur, hvilket forhindrer belægninger på ovnenes indvendige sider 

 • Brændeovnen er let at flytte og tilslutte, da den kun vejer 26 kg.  

 

Ulemper: 

 • Dyrere end en brændeovn med ovnen placeret på indersiden 

 • Ovnen skal tømmes for vand, hvis der er fare for frysning – husk vinterprop i kar 

 • For at udjævne temperaturforskelle i vandet skal du røre rundt i tønden, før vildmarksbadet tages i brug, og også når ovnen bruges 

 

Den blå farve repræsenterer det kolde vand, og den røde farve repræsenterer det varme vand. Pilene viser den teoretiske cirkulation ind og ud af ovnen og i vandet. 

 

Brændeovn type 2 (med udvendig ovn) (Ex Alumminiumsovn) 

 

Selvcirkulationen er baseret på, at varmt vand stiger opad og skaber en gennemstrømning i ovnen. Da indløb og udløb er tæt på hinanden og i samme "område", vil overfladevand tættest på ovnen være meget varmt, hvilket giver en forskellig temperatur forskellige steder i boblebadet. Omrøring er nødvendig for at opnå en jævn temperatur. 

 

Fordele:  

 • Fritstående udvendig ovn med selvcirkulation  

 • Brændeovnen optager ikke plads i Vildmarksbadet 

 • Vandet får hurtigt den rigtige temperatur, hvilket forhindrer belægninger på ovnenes indvendige sider 

 • Relativt let at flytte og tilslutte 

 

Ulemper: 

 

 • Relativ dyr konstruktion 

 • Da opvarmningen er koncentreret til det område, hvor der er indløb og udløb, er det i praksis ikke muligt at sidde i karret, når ovnen bruges 

 • Man kan ikke tænde op i ovnen førend vandet er over vandindløb øverst i kar 

 • For ikke at brænde sig på det varme vand og for at udjævne temperaturforskelle i vandet, skal du røre rundt i tønden, før vildmarksbadet tages i brug, og også når ovnen bruges 

 • Ovnen skal tømmes for vand, hvis der er fare for frysning 

 

 

Den blå farve repræsenterer det kolde vand, og den røde farve repræsenterer det varme vand. Pilene viser den teoretiske cirkulation ind og ud af ovnen og i vandet. 

 

Selv om denne ovntype har selvcirkulation, medfører konstruktionen og den dårlige vandcirkulation, at varmt vand hurtigt stiger opad mod overfladen. Det er i praksis umuligt at sidde opad, eller i umiddelbar nærhed af indløbs- og udløbsrørene, når brændeovnen er i brug. Temperaturforskelle mellem varme og kulde kan her være relativt store og kun stærk omrøring af vandet kan ændre dette. 

 

Brændeovn type 3 (med indvendig ovn) 

 

Varmen til vandet dannes her gennem vægge og komfurrør. Det varme vand stiger til overfladen, og varmen er begrænset til et relativt lille område. For at opnå en jævn temperatur skal vandet ændres. Det kolde vand, som omgiver ovnen, giver let belægning på indersiden. 

 

Fordele: 

 • Enkel og billig konstruktion 

 • Ingen fryserisiko da der ikke er vand i ovnen 

 

Ulemper: 

 • Dårlig effektivitet 

 • Overfladerne er kolde i forholdsvis lang tid ved opvarmning, hvilket medfører belægninger på indersiden af ovnen, der er vanskelige at fjerne, og som yderligere nedsætter effektiviteten Ovnen tager meget plads i boblebadet 

 • Vanskelig at tænde op i og holde rent  

 • Kommer nemt snavs i vandet under genopfyldning med brænde og ved rengøring  

 • Man kan ikke tænde op før karret er helt fyldt op med vand. 

 • For at udjævne temperaturforskelle skal du røre i vandet, før badet tages i brug, og også når ovnen bruges 

 

 

Den blå farve repræsenterer det kolde vand, og den røde farve repræsenterer det varme vand. Pilene viser den teoretiske cirkulation ind og ud af ovnen og i vandet. 

 

Varmen koncentreres omkring ovnen, og det varme vand stiger hurtigt op mod overfladen. Temperaturforskellene mellem de koldeste og varmeste lag er mindst 40 °C, så vandet skal ofte omrøres. 

 

Brændeovn type 4 (frontmonteret ovn, der er "integreret" i vildmarksbadet) 

 

Dette er i princippet en udvendig ovn, og funktionen med selvcirkulation er den samme. Indløb og udløb for vandet er også tæt på hinanden, og det medfører dårlig cirkulation for resten af vandet. Der kræves mere eller mindre kontinuerlig omrøring for at udjævne de store temperaturforskelle, da varmt vand stiger til overfladen, og varmen er begrænset til et relativt lille område. Da ovnen er integreret, fjerner det en stor del af siddeområdet i tønden. 

 

Fordele: 

 • Fritstående udvendig ovn med selvcirkulation  

 • Vandet får hurtigt den rigtige temperatur, hvilket forhindrer belægninger på ovnens indvendige sider 

 

Ulemper: 

 • Dyr konstruktion 

 • Konstruktionen medfører, at der er mindre plads at sidde på i vildmarksbadet 

 • Da opvarmningen er koncentreret til det område, hvor indgangen og udgangen til ovnen er placeret, vil temperaturen i vandet være varmt på overfladen og koldt længere nede 

 • Man kan ikke tænde op før karret er helt fyldt op med vand. 

 • Hvis der er risiko for frostskal ovnen tømmes for vand 

 

 

Den blå farve repræsenterer det kolde vand, og den røde farve repræsenterer det varme vand. Pilene viser den teoretiske cirkulation ind og ud af ovnen og i vandet. 

 

Varmen koncentreres omkring ovnen, og det varme vand stiger hurtigt op mod overfladen. Temperaturforskellene mellem de koldeste og varmeste lag er meget stor, så vandet skal ofte omrøres for at øge opvarmningstiden. 

 

Vigtigt at bemærke! 

 

Vær opmærksom på at vandstanden øges med ca. 5 cm, når en person med normal størrelse sidder i et trækar på 150 cm. Det svarer til ca. 80 liter vand. Når 5 personer sidder i badet, skal vandniveauet holde sig 25 cm under kanten (400 liter vand mindre varme op), for ellers vil vandet løbe over kanten. OBS! Dette gælder, hvor ovnens struktur tillader det. Eksempelvis Vilpra ovn hvor indløb er under bænk niveau, kan opvarmning starte, når der blot er fyldt 15 cm vand i 

 

I brændeovne, hvor indkommende varmerør eller overflader, der genererer varme, er anbragt højt, må opvarmning ikke påbegyndes, før vandet når mindst 5 cm over disse overflader. Er der mange mennesker i badet, kan vandet løbe over, og derfor ikke længere dækker indkommende varmerør eller overflader, medfører det risiko for, at ovnen brænder sammen. Illustrationerne neden under viser princippet om forskellige ovntypers opvarmning, og hvordan vandstanden varierer, når folk komme ind og ud af badet, og hvad det kan medføre. 

 

 

 

se, hvordan vandniveauet påvirkes, når folk rejser sig op i badet. 

 

Vandet falder i takt med, at folk forlader badet. Hvis vandet falder så meget, at det ikke længere cirkulerer gennem ovnen, bliver den overophedet. 

 

Tilbage til begyndelsen. 

 

Viser tændingsprincippet og hvordan vandcirkulationen fungererVilpra fra SpaDealers har et cirkulationssystem, der giver en jævn og sikker temperatur i hele badet. Illustrationen giver et ganske godt billede af, hvordan det virker i praksis. 

 

 

 

 

Her tages vandet ind i ovnen fra bunden, og varmt vand går ud under bænken via et specielt rør. Når det varmere vand stiger opad, trækkes køligere vand fra bunden. Den effektive omsætning betyder, at temperaturforskellen mellem varme og kulde er max 6 °C, og der er ingen risiko for forbrændinger. 

 

 

 

 

 

Høje varmegenererende overflader og indgående/udgående rør i samme område giver høje overfladetemperaturer med risiko for forbrændinger. I princippet er det umuligt at bruge ovnen, når folk er på badet. Illustrationen giver et godt billede af, hvordan det virker i praksis.