En saltgenerator desinficerer vandet i poolen gennem salt elektrolyse

En saltgenerator består af en styreboks, flowcelle med klorcelle og flowsensor og fungerer
via saltvand.

Saltgeneratoren udvikler natriumhypoklorit af saltvand via en elektrolyseproces, hvor saltmonekylen
NaCl bliver spaltet i to, Na og Cl. Cl optager ilt, O, og vi får formlen ClO¯.
Det er således ikke saltet eller kun natriumhypokloriten, som dræber bakterierne i vandet,
men derimod også det ekstra iltatom, som knytter sig til Cl.

Elektrolyseprocessen foregår i flowcellen, hvor klorcellen med indbygget metalplader/elektroder af iridium og ruthenium reagere på strøm. Mellem disse plader
strømmer bassinvandet og fører natriumhypo-kloriten med sig til bassinet. Flowcellen bliver reguleret af styreboksen, som kontrollerer intervaller af strøm der skal tilføres
flowcellen og hermed produktionen af natriumhypokloriten. Produktion af klor kan aflæses i % på skalaen.

Bemærk at klor produktionen er afhængig af saltindholdet.

Saltindhold i saltvandsbassiner er normalt mellem 0,5 % til 0,6 %.

Denne form for vandbehandling er meget skånsom for øjne og hud.

Installations princip for salt elektrolyse med saltgenerator: