Klor bruges til desinfektion i pool og spa vand.

Alt klor er fra begyndelsen betegnet som Fri klor. Det er den Klor som er fri til at desinficere/dræbe alle bakterier og alger i pool eller spa vandet.
 
Når kloren kommes i pool vandet begynder kloren at dræbe algerne og bakterierne.
 
Den del af kloren der har dræbt bakterier og alger har mistet evnen til at dræbe og bliver nu kaldt Bunden klor. Den bundne klor er nu bunden til algerne og bakterierne.

Når den bundne klor dræber algerne og bakterierne dannes der en kemisk forbindelse der hedder kloraminer. Det er kloraminerne der får swimmingpoolvand til at lugte af klor – når det lugter af klor, er det faktisk tegn på, at der mangler fri klor i vandet og ikke omvendt. Udover lugten medfører for meget kloramin – for meget bunden klor – at man kan kløe i øjne og lignende.

Man fjerner den bundne klor / kloraminerne ved enten at chokklorere med 150-300 g klorgranulat pr. 10 m3 vand eller ved at lede vandet forbi en UV lampe.
 

Den frie klor plus den bundne klor, kaldes tilsammen for Total klor.  Man kan måle den frie klor og den totale klor værdi. Den bundne klor værdi findes ved at trække de 2 målinger fra hinanden

Scuba Smart Test kan måle den total klor