Overophedning er aktiveret - varmeren når ikke at slukke på min Topspa XS

Fejlfinding og Justering ved Overophedningssikring

Årsag til Udløsning af Overophedningssikring: Udløsning af overophedningssikringen skyldes typisk, at cirkulationspumpen suger luft ind. Dette kan forårsage, at varmelegemet tænder og slukker uventet og dermed aktivere overophedningsbeskyttelsen. Det er vigtigt først at kontrollere, om der er nok vand i systemet.

Kontrol og Justering af Varmelegemets Funktion:

 1. Afbrud Strømmen: Start med at skære strømmen til varmelegemet for at sikre en sikker arbejdsproces.

 2. Fjern Varmelegemedækslet: Dette giver adgang til varmelegemets interne komponenter.

 3. Kontroller Flowkontakten:

  • Brug en fladmejsel til forsigtigt at vippe flowkontakten frem og tilbage.
  • Lyt efter et klik fra mikrokontakten, hvilket indikerer, at den fungerer som den skal.
 4. Test Termostatfunktionen:

  • Drej termostatknappen fra minimum til maksimum og omvendt.
  • Et klik bør også høres her for at bekræfte funktionaliteten.

Identificering og Justering ved Kogelyde: Hvis overophedningssikringen udløses, og du hører en "kogende lyd" fra varmelegemet, kan det skyldes, at flowvippen er placeret for tæt på mikrokontaktens knap. Dette forhindrer vippen i at "svinge tilbage" korrekt, når pumpen stopper, hvilket kan udløse overophedning.

 • Justering af Flowvippen:
  • Når pumpen kører, skub "flow rocker" (flowvippen) væk fra mikrokontakten for at skabe tilstrækkelig afstand. Dette giver bedre modstand og forhindrer fejlagtig aktivering.
  • Efter justeringen er det vigtigt at kontrollere, at mikrokontakten stadig aktiveres korrekt, når pumpen kører, og slukker, når den stopper.

Yderligere Ressourcer: For en mere detaljeret forståelse og visuel vejledning, refereres der til den tilgængelige video, som viser, hvordan varmelegemet fungerer og hvordan fejlfindingsprocessen udføres.

Denne guide hjælper med at identificere og rette fejl ved overophedning, sikrer korrekt funktion af varmelegemet, og forbedrer systemets pålidelighed og effektivitet.

Se også

Her er en video, der viser, hvordan varmeren fungerer

Her kan du også se, hvordan det fungerer i praksis

1. 

2. 

3. 

4. 

 

#TOPSSPAXS

#ELVARMER

#191SDH30