Generel vejledning / guide til at betjene 6-vejs ventil på sandfilter

Gode råd til betjening af sandfilter med multiportventil

Et pool sandfilter er en vigtig komponent i swimmingpool-systemet, der hjælper med at rense poolvandet ved at fjerne urenheder og partikler. Her er en beskrivelse af, hvordan det virker, hvordan det skal betjenes, og de forskellige typer filtermedier, der findes.

Hvordan virker et pool sandfilter:

Et pool sandfilter består af en stor tank fyldt med en specifik type filtermedie, normalt sand, glas eller andre granulære materialer. Poolvandet pumpes gennem dette filter, og som vandet passerer gennem mediet, fanges urenheder, snavs, små partikler og bakterier i det granulære materiale.

De større partikler fanges i toppen af ​​filteret, mens de mindre partikler bliver fanget dybere nede i filteret. Rent vand strømmer derefter tilbage til poolen gennem udløbsrøret.

Over tid vil filtermediet blive tilstoppet af de opsamlede urenheder, hvilket fører til en stigning i filtertrykket og en reduktion i vandgennemstrømningen. Når filteret når en bestemt grænse, skal det rengøres ved en proces kaldet "backwashing."

Multiportventil 6-vejs

Samme princip ved top og side monteret. Ved 4-vejs ventil dog uden skylning/rinse og recirkulation. Enkelte 4-vejs er uden waste(spild) i stedet for skylning/rinse funktion.

Det er afgørende at returskylle sandet før sandfilter bruges til at rengøre pool vand. Dette vil forhindre fint sand i at komme ind i poolen og ligeledes fjerne eventuel snavs eller affald fra sandet. Det er ikke nødvendigt ved brug af filtermediet AFM filtreglas og filterballs.

BEMÆRK: Der skal været slukket for strøm på stikkontakt når topventil betjenes. Ellers risikerer du at ødelægge den.


Filtrering - principskitse

Backwash/Returskyl - Principskitse

Rinse - principskitse

 

Valget af filtermedie afhænger af dine præferencer, budget og krav til vandrensning. mest almindelig er filtersand, AFM filterglas og filtrekugler.


Returskyl sandfiler ugentlig, Når tryk på manometer stiger til 1-1.5 bar (14.5 - 21.8 Psi) over det indledende tryk.

Der laves altid returskyl inden bundsugning for at få det maksimale sug og efter for at rense alt skidt ud som er sugetop fra bunden i poolen.

Se vores udvalg af sandfiltre ved at klikke - HER