Fejlfinding af elvarmer RS1 på Topspa XS

>> Årsagen til at opvarmningen ikke virker kan også kontrolleres ved at måle strømkredsen.

#TOPSSPAXS

#ELVARMER

#191SDH30