Råd til at feriepleje af din swimmingpool

Hvis man ikke har et automatisk doseringsanlæg og rejser væk i mere end en
uge, skal det sikres, at der er et depot til desinfektion og forebyggelse af grønne
mikroorganismer i den tid, man er bortrejst.

Anbefalet fremgangsmåde ved sandfiltre: Returskyl grundigt, regulér pHværdien
på 7,0 til 7,4, og læg flere Chlorilong®-tabletter i den børnesikre doseringssvømmer
afhængigt af bassinets størrelse. Hvis doseringsåbningen gøres
mindre, kan vandet desinficeres tilstrækkeligt i cirka 3 uger. Glem ikke at tilsætte
den dobbelte mængde Clarifyer® eller Clarifyer® Jet!

Anbefalet fremgangsmåde ved patronfiltre: Rengør filteret, regulér pH-værdien
(7,0 til 7,4) og læg flere Chlorilong®-tabletter i den børnesikre doseringssvømmer
afhængigt af bassinets størrelse. Hvis doseringsåbningen gøres mindre, kan
vandet desinficeres tilstrækkeligt i cirka 3 uger. Glem ikke at tilsætte den dobbelte
mængde Clarifyer® eller Clarifyer® Jet!

Praktisk: Dæk svømmebassinet til med en presenning i den tid, du er på ferie,
og lad samtidig den automatiske bassincirkulation køre videre (halvt så lang tid
som normalt).

Selv om vandet ser perfekt ud, når du kommer hjem fra ferie, skal du først returskylle
filteret eller udvaske det.