Covid19-virus

Covid19-virus

Covid19

Få svar på spørgsmål om Covid-19 ift. badning i pool & spa

Er det sikkert at bade i Spabade og/eller Swimmingpools i disse Corona tider?

 

Vi har spurgt en kemi ekspert. Læs Wendt & Sørensen´s anbefaling ved badning i Spabade og/eller Swimmingpools

 

Lidt baggrundsviden: Når vi taler om patogene mikroorganismer dvs. mikroorganismer som vi kan blive syge af er det normalt bakterier vi tænker på.

 

Bakterier er encellede mikroorganismer, der er i stand til at formere sig selvstændigt ved deling. De mest almindelige

sygdomsfremkaldende bakterier i forbindelse med Pool og Spabade er bakterier som Pseudomonas, Legionella, E-coli og mange andre. Her har man en stor database at trække på, f.eks. ved vi at hvis der opretholdes et klorniveau på minimum 1,0 mg/l i varmtvandsbassiner og spabade så vil bakterier som Pseudomonas dræbes (den formerer sig i op til 42 grader varmt vand).

Derfor er kravet til frit klor i offentlige varmtvandsbassiner (>34 grader) og spabade: > 1,0 mg/l.

 

MEN Covid-19 er ikke en bakterie men en virus!

Af andre virusser kan nævnes Hepatitis, leverbetændelse, mæslinger, influenza og mange andre. Der er mig bekendt endnu IKKE lavet undersøgelser der beviser at Covid-19 vira leve i badevand, men det antager jeg at den kan.

 

MEN der er mange forskellige klasser af virus og Covid-19 virusset er et ”konvolut” virus der er omgivet af en membran af lipider og dermed ikke særlig stabil! Derfor må det forventes at Covid-19 let dræbes af klor og andre oxyderende desinfektionsmidler.

 

WHO skriver i deres ”Technical brief 3 March 2020” at Covid-19 virus i drikkevand forventes at inaktiveres ved ”en effektiv kloring med et frit klorniveau på mindst 0,5 mg/l i 30 minutter ved en pH under 8. Klorniveauet skal være tilstede i hele systemet”. Dette er baseret på data fra andre Corona virus og må derfor antages at være yderste troværdige data. Når Covid-19 ikke anses for at være en trussel i drikkevand såfremt der klores må det samme gælde for badevand under forudsætning af at der sikres konstant desinfektionsniveau.

 

Wendt & Sørensens anbefaling er, at private sagtens kan bade videre i deres pools og spabade så længe de er raske og ikke har feber OG der er målt en fri klorværdi på mindst 1 mg/l inden de bader.

 

I eventuelle prøvebade i udstillinger skal der også sikres en fri klor på mindst 1,0 mg/l inden der bades. Og igen sikre at gæster er informeret om, at de skal være sunde og raske for at prøvebade Der er ikke data for andre desinfektionsmidler end klor lige pt, så derfor må vores anbefaling gå på, at der anvendes SunWac 12 i spabade (SunWac 3 i indendørs spabade) og HTH klor i pools.

 

I Baquacil pools bør tilsætningen af Baquacil Shock som er et oxyderende desinfektionsmiddel ske hver uge.

 

Med ønsket om en god badesæson – trods alt.

 

Ing. Peter Weisz Knudsen

Wendt & Sørensen

 

Find klor her til Pool og spa

- Pool klor

- Spa klor

- Testere til Pool og Spa