Den væsentlige faktor for effekten af klor, er PH værdien.

Når du tilsætter klor, skal du altid starte med at justere PH værdien ned på 7, for at få den største effekt.

Klorbegreber
Forklaring på klor begreberne: Fri klor, bunden klor og total klor:
Alt klor betegnes fra start som fri klor, som betyder at det dræber alle bakterier og alger, så snart det kommes i bassinvandet.

Den del af kloren der har dræbt bakterier og alger, bliver kaldt for bunden klor. Kloren er kemisk set stadig klor, men det har mistet evnen til at dræbe og er bundet til algerne og bakterierne. Når det sker, dannes der kloraminer, som er en kemisk forbindelse der får vandet til at lugte af klor. Det betyder der mangler fri klor.

Kloraminerne kan fjernes ved enten at choklorere med 150-300 g klorgranulat pr. 10 m3 vand eller ved at lede vandet forbi en UV lampe.
Bruger du AFM filterglas undgår du Kloraminer – læs mere om AFM her

Den frie klor der stadig har evnen til at dræbe og den bundne klor kaldes tilsammen for total klor.

Det er muligt at foretage målinger på den frie klor og den totale klor. Bunden klor findes ved at trække de to målinger fra hinanden.
Køb pooltester her
Køb klor til poolen her 

Læs om vand kemi i poolen her