Tips til vinterklargøring af din pool både fritstående og nedgravet.

Vinterlukning af din pool - vejledning


Følgende instrukser er generelle og vil kun være vejledende i forbindelse med vinterklargøring af sin udendørs swimmingpool. 

Det er vigtigt at begynde at vinterklargøre med afbalanceret poolvandkemi. Test og afbalancer vandkemien, hvis det er nødvendigt. Balancer vandkemi et par dage før du lukker din pool for at give kemikalierne tid til at sprede sig. 

Børst og chok din pool for at fjerne alger eller andre organiske materialer, før du lukker din pool.

Hvornår bassinet skal vinterklargøres er en personlig afvejning af hvor lang en sæson, man ønsker. Poolen bør dog lukkes ned for vinteren inden frosten sætter ind. En finger regel er slut september eller begyndelsen af oktober men luk før hvis du ikke bruger poolen.


TILBUD - Kemipakker til nedlukning
 
--> Kemipakke         
 

1. Forberedelser
Find bundstøvsuger, bundnet og Pool børste frem. Find vintermiddel og klor granulat frem, og i enkelte tilfælde pH regulerende midler. Find poolbørste frem – til evt. at afrense bassindugen med. Find vinterafdækningen og vinterpropper frem.

2. Rengør bassinet - se vores sortiment i rengøringsudstyr her
En god ”investering” er vinter rengøringen – det vil i mange tilfælde lette opstarten af bassinet
a) Bundsug bassinbunden med en bundsuger. Tøm skimmerkurven og rengør den.
b) Skrub sider og bund i poolen og vask alle kanter. Rengør vandlinien med børste og evt. Liner Rens.
c) Fjern alle blade og smuds fra vandoverfladen med net.
d) Tag evt. klor doseringsbeholder (klorflyder) op af vandet.

3. Tilsæt plejemidler for vintersæsonen
a) Kontroller og juster evt. pH-værdien mellem 7,0-7,4. (pH-plus hæver, pH-minus sænker) Se testudstyr
b) Chokklorer bassinvandet - Bestil Klor
c) Lad filteranlægget cirkulerer 4-8 timer sådan kemikalierne blandes og stabiliserer sig.
d) Forebyg algevækst og kalkaflejringer med dosering af vintermiddel(se vejledning på emballage og nedenfor) -bestil Vintermiddel
 
Se vores vinter og special produkter HER
 

4. Sænk vandniveauet
Sluk derefter for filteranlægget, sænk vandstanden til 5 cm under skimmer, tilsæt 0,5 l Puripool Super pr. 10.000 liter fordelt rundt i bassinet.
Når der anvendes ”Back wash”/returskylles ved tømning/reducering af bassinvandet, renses filteret samtidigt.
Sænk vandstanden 5 cm under skimmeren. Brug bassinpumpen med backwash/returskyl eller en dykpumpe. Tøm aldrig en præfabrikeret swimmingpool helt for vand. Bassindugen kan beskadiges.
Nedgravet pool: Den bedste måde at undgå frostskader på poolen er at "blæse slangerne linjerne ud", når du vinterklargør din nedgravede pool. Blæs luft gennem alt udstyr og rør, både til og fra poolen, og brug poolpropper for at forhindre vandet i at strømme tilbage i returledningerne.
Du kan vintersikre skimmeren på en nedgravet pool med en Gizmo.
 

5. De-/afmonter udstyr
a) Fjern bundstøvsuger, slange, rengøringsudstyr, doseringsflyder, termometer, evt. saltklorinator fra bassinet.
b) Fjern bassinstige og flytbare undervandslys samt evt. modstrømsanlæg. Returløb/dyse skal ikke demonteres. Sæt vinterprop i indløb - se mere her
c) Slå strømmen fra undervandslyset da dette skal være undervand for ikke at blive ødelagt.
d) Fjern skimmerkurven fra skimmeren. Vip frontlåget til skimmeren ind i skimmeren sådan at det ikke ødelægges i løbet af vinteren. Sæt låget på skimmeren.

e) Slå strømmen fra pumpen samt slangetilkoblinger. Opbevar pumpen tørt og frostfrit, da dette vil forlænge pumpens levetid.

 

6. Luk vandet ud af filter og varmesystem. 
Hvis varmepumpen står ude, må den tømmes for vand. Skru dræningsskruen ud både i forfilter og pumpehus såfremt pumpen har begge. Alternativt vend pumpen sådan at alt vand løber ud. Tøm solvarmeanlæg og sandfilter for vand så du undgår frostskader. Pumpen skal altid ind og stå frostfrit. Sandfilterbeholder skal tømmes for vand.


7. Beskyt/overdæk bassinet
Dæk poolen til om vinteren så den ikke fyldes op med blade og skidt i vinterperioden. Se vores udvalg af vinter cover - vinter overtræk til pool her - uanset om din pool er nedgravet eller fritstående
Fritstående pools bør bruge en luftpude , også kaldet en poolpude eller en isudligningspude, for at absorbere isens udvidelse og forhindre isen på overfladen i at lægge pres på poolvæggene.

- Pooltage/overdækning 
- Sikkerhedcover som også kan erstatte vintercover8. Stort snefald i løbet af vinteren
Såfremt der kommer store mængder nedbør (vand/sne), fjernes dette fra bassinets cover.

9. Boblefolie, lamelafdækning
Disse afdækninger er ikke vinterafdækning. Lamel afdækning kan der dog købes en vinterafdækning til.
-
 
 
Se vores mange produkter til vinterlukning
 


Ønsker du at bade om vinteren i en udendørs pool, skal du være opmærksom på, at det kræver en meget høj cirkulation 24/7, hvis ikke frosten skal skade rør systemer og udstyr.