Vejledning til at returskylle dit sandfilter

Hvor ofte skal der foretages en backwash eller returskylning på poolens sandfilter, og hvor længe skal det gøres?

Det er vigtigt at udføre en backwash eller returskylning på din pools sandfilter for at sikre optimal filtreringskapacitet. Generelt anbefales det at udføre en backwash hver 4-6 uge, eller når filtertrykket stiger med 8-10 psi over det normale driftstryk. Dette kan variere baseret på poolens brug og belastning. Returskylningen skal typisk vare i ca. 2-3 minutter, eller indtil vandet i sigtekoppen er klart.

Guide til backwash eller returskylning af en pool:

 

1.       Sluk for pumpen: Det er vigtigt at sikre, at pumpen er slukket før du begynder at ændre indstillingerne på dit sandfilter. Sæt slange på afløbsstudsen på dit sandfilter/multiportventil og læg den anden ende af slangen i afløb/kloak.

2.       Drej multiventilen: Drej multiventilen på dit sandfilter til "BACKWASH"-positionen.

3.       Tænd for pumpen: Tænd for din poolpumpe. Du vil bemærke, at vandet begynder at strømme ud af backwash-slangen.

4.       Observér sigtekoppen: Kig i sigtekoppen eller det klare glas på dit filter. I begyndelsen vil du se, at vandet er uklart. Dette er de fine partikler, der er blevet fanget af sandfilteret. Har du ikke et glas må du kigge for enden af slangen.

5.       Vent til vandet er klart: Fortsæt med at lade vandet løbe, indtil det i sigtekoppen er helt klart. Dette indikerer, at de opsamlede partikler er blevet fjernet fra sandfilteret.

6.       Sluk for pumpen og skyl filteret: Når vandet er klart, skal du slukke for pumpen igen og dreje multiventilen til "RINSE"-positionen. Tænd for pumpen i ca. 10-20 sekunder for at skylle eventuelle resterende snavs ud.

7.       Sæt filteret tilbage til filtertilstand: Sluk for pumpen endnu en gang, og drej multiventilen tilbage til "FILTER"-positionen. Herefter kan du tænde for pumpen igen, og din pool er klar til brug.

Husk altid at overvåge vandniveauet i din pool under en backwash, da denne proces kan sænke vandstanden betydeligt. Tilføj mere vand om nødvendigt for at forhindre skader på din poolpumpe.

Håber denne guide vil være til stor hjælp. Brug den hver gang du udfører en backwash for at sikre, at din pool forbliver ren og indbydende.

 

#sandfilter

#bachwash

#returskyl

#guide

#vejledning